//น้องคุ๊กกี้-เตือนภัย&พักงาน

น้องคุ๊กกี้-เตือนภัย&พักงาน

เรียนสมาชิกทุกท่านคับ
ทางกลุ่มจะฝากเตือนเรื่องการโอนจอง ให้จองแค่500 พอน่ะคับ ห้ามโอนจ่ายหมดน่ะคับ เด็กๆเข้าๆออกๆ จังหวะเขาจะ ออกจากกลุ่มเลยหลอกให้ท่านโอนจ่ายหมด

และอีกอย่าง เด็กที่เหลียมเยอะ ให้ไลนส่วนตัวติดต่อกันเองโดนไม่ผ่านเอเยนต์ ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมา ทางเอเยนตจะไม่รับผิดชอบน่ะคับ

ถือว่าท่านติดตรงโดนตรงไม่ผ่านเอเยนต ถ้าเด็กเชิดเงินคุณหาย ทางเอเยนต์ไม่รับผิดชอบคับ ทางกลุ่มTiger ก็จะไม่รับร้องเรียน จึงเรียนมาให้รับทราบ ขอบคุณคับ