//น้องรูทเบียร์ เล่นยา เชิดเงินเอเยนต์หนี

น้องรูทเบียร์ เล่นยา เชิดเงินเอเยนต์หนี

พี่เสือคะ น้องที่ชื่อรูทเบียร์มีปัญหาค่ะ คือมีงานให้ แต่อยู่ดีดีหลอน ย้าย ออกไปไม่บอกกล่าว ค่างาน เอาไปด้วย +ค่าลงเว็บก็ไม่ได้จ่ายเพราะทางนี้ออกให้ นางก่อน

แม้แต่ค่าเคลียร์เว็บ 1000 ก้อออกให้นาง
ถ้านางอยากจะลงไทเก้อร์ รอบกวนพี่เสือแจ้งให้นาง มาเคลียร์ กับทางน้องก่อนนะคะ
ทำงานมา ไม่เคยเจอคนแบบนี้เลย ขึ้นงาน กับลค. ก็หลอน ว่าลค.เป็นตำรวจ เอาเอาอยู่ชักออก ใส่เสื้อผ้า ลูกค้ามาคอมเพลนบ่นใหญ่เลยค่ะพี่