//น้องลองชอง-การบ้าน

น้องลองชอง-การบ้าน

ส่งการบ้าน น้องลองชอง

24/06/2564
รอบ 19.30-21.00
ถึงจุดนัดหมาย น้องยอ้ม
ทักท่าย อัธยาศัยดีมาก
ครับผม
น้องแนวตัวเล็ก บางกรอบ
อัธยาศัยดี
เพิ่งมารับงานน้องดูแลดี
ครับผม หาน้ำมาให้ดื่ม คุย
กันได้ซักพักน้องชวนไป
อาบน้ำ น้องอาบให้
ตามใจทุกอย่าง
จากนั้นเรื่องบนเตียง น้อง
ได้ทุกท่าทขุดได้เบิร์นได้
ไม่มีอิดออด ในการทำงาน
ตามที่ลงไว้ น้องเพิ่งมารับ
งาน เหมาสำหรับพี่ๆ ที่
ต้องการความสดใหม่
บริการดี ยิ้มแย้มตลอดไม่
อิดออด
ความน่ารัก 9
ผิวขาวเปลือง
นม 7 สายบางกรอบ
บริการ 9/10
ความสดใหม่ 10/10

แนะนำครับผม….