//น้องลูกหยีTM-การบ้าน

น้องลูกหยีTM-การบ้าน

สกบ.ลูกหยี( ลูกจัน)
ได้บัตรรางวัล…สมน้ำหน้า…เอ้ย!!!สมนาคุณจากTM ก่อนหมดอายุ
รูปร่างอวบแน่น เอนเตอร์เทนสวดยอด
มี (ดนตรี) (ดนตรี)(ดนตรี) ประกอบ เพิ่มบรรยากาส เร้าใจ ชวนเคลิ้บเคลิ้ม ทีเด็ด เอว5G doggyหน้ากระจก สุดสวิงริ้งโก้