//น้องวีณา เชิดเงินจองหนี

น้องวีณา เชิดเงินจองหนี

น้องวีณา หลอกให้สมาชิกโอนเงินจอง แล้วเชิดหนี ทางกลุ่มเสือเชิญออกแล้วน่ะคับ สมาชิกโปรดระวังด้วย เดวจะไปหลอกกลุ่มอื่น