//น้องใหม่ บางใหญ่ (NEW)

น้องใหม่ บางใหญ่ (NEW)

น้องใหม่ อายุ25
165/55
38/26/36
อาบน้ำได้ นวดได้
อมสดได้ เสียได้
บริการฟิวแฟน
ห้าม (อย่า) ไม่รับลค เสพยา หรือเมา ไม่สด ไม่คอล ไม่รุนแรง ไม่รับของทำมา
ไม่ให้เบอร์
เรทรับงาน
1500/1ชม./1น้ำ
เอาช็อตที่ 2 (เพิ่ม 500)
Line :
😽😽😽

ดาน่า