//ประจาน-ลูกค้า เมื่อคืนมาช่วง เที่ยงคืน เมายามา บีบคอน้องรับงาน กดคอน้อง ทำร้ายร่างกายเด็ก