//ลิงค์อันตราย-บุคคลภายนอก

ลิงค์อันตราย-บุคคลภายนอก

🎗ประกาศเตือน

🔴ช่วงหลังสมาชิกจะโดนบอทเตะแทบทุกห้อง โดนไม่รู้ตัว สาเหตุมาจาก……?

🔵พวกแกงคอินโดมันจะส่งลิงค์มาทางหลังไมค ชวนเชิญเข้ากลุ่ม ดูนั้น ดูนี่ พอท่านกดลิงคเข้าไป ก็จะเปิดลิงคอัตโนมัติทุกห้องที่ท่านอยู่ ถ้ากลุ่มที่ท่านอยู่มีบอทV10 ดูแลอยู่ มันจะเปิดลิงค์อัตโนมัติทุกห้องที่ท่านยู่( เหมือนกลุ่มTiger จะมีบอททุกห้อง )จะถูกบอทV10ดีดออกทุกกกลุ่ม ที่ท่านอยู่น่ะคับ

⚫ลิงคข้างนอกส่งมาทางหลังไมคชวนเชิญเข้ากลุ่ม ห้ามกดลิงคเข้าไปเด็ดขาด ระวังจะตกเหยื่ยของแกงค์อินโด ที่มันชอบสร้างบอทแกล้งคนไทยน่ะคับ